Ιδρυτικά Μέλη

 1. Καρασαββίδης Βασίλειος του Νικολάου
 2. Χατζόπουλος Γεώργιος του Καλλιστράτη
 3. Στέφου Κων/νος του Δημητρίου
 4. Ταφλανίδης Κων/νος του Σωφρονίου
 5. Μακρής Στέλιος του Αναστασίου
 6. Χατζόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου
 7. Αϊφαδοτλής Απόστολος του Δημητρίου
 8. Κωνσταντινίδου Θεοδώρα σύζ. Κων/νου
 9. Γεωργιάδης Νίκος του Θεοδώρου
 10. Κωνσταντινίδης Ερωτόκριτος του Ανδρέα
 11. Τσακιρίδης Ζαχαρίας του Ιωάννη
 12. Τσιαμπούση Αικατερίνη του Κυριάκου
 13. Πάγκαλος Γεώργιος του Χαραλάμπους
 14. Τσελεπίδης Τηλέμαχος του Σταύρου
 15. Καπετανέας Βασίλειος του Ιωάννη
 16. Καρασαββίδης Νικόλαος του Βασιλείου
 17. Ψώμος Ευστράτιος του Βασιλείου
 18. Καραβαγγέλης Κων/νος του Περικλέους
 19. Κέρογλου Εμμανουήλ του Χριστοφόρου
 20. Ματσίνης Ιωάννης του Γεωργίου
 21. Φωκάς Ιορδάνης του Αναστασίου